Người bị tiểu đêm nhiều, tiểu dầm dùng sản phẩm thảo dược Ích Tiểu Vương lâu dài có được không?


16:25 - 01/04/2021
Tiểu đêm nhiều, tiểu dầm khiến người mắc bệnh phải thức giấc, vào nhà vệ sinh nhiều lần và bị gián đoạn giấc ngủ. Tình trạng này kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe, tạo sự tự ti, mặc cảm, hạn chế giao tiếp xã hội, nặng hơn gây rối loạn tâm thần, hạnh phúc.
Copyright © 2019.